Inschrijven voor deelnemers

De online inschrijving voor deelnemers is uitgesteld

Op de nog aan te kondigen inschrijfdatum zal de online inschrijving van starten via www.vakantiespel.com. Vanaf 10:00 uur kom je hier terecht in een wachtrij en word je gefaseerd doorgestuurd naar het inschrijfformulier.

Let op! De plekken in de wachtrij worden pas vanaf de inschrijfzaterdag om 10:00 uur uitgegeven. Eerder bezoeken van www.vakantiespel.com geeft dan ook geen voorrang in de wachtrij.

Na de wachtrij kom je op het inschrijfformulier. Het proces is als volgt:

 

 • Stap 1: Reserveer tot maximaal zes plekken
  Je geeft je e-mailadres op en bepaalt het aantal plekken dat je in wilt reserveren. Je kunt maximaal 6 plekken per internetaansluiting reserveren.
 • Stap 2: Reken deze plekken in één keer af
  Je rekent deze plekken in 1x af met iDEAL. Kosten per plek €18,-.
 • Stap 3: Ontvang per plek een e-mail met link naar deelnemerformulier
  Per gereserveerde plek ontvang je binnen 24 uur een e-mail met een unieke link naar het online deelnemersformulier. Als je ook kinderen van anderen hebt opgegeven, stuur je deze e-mail met link naar het formulier door naar de ouder/verzorger van de betreffende deelnemer.
 • Stap 4: Lever gegevens deelnemer aan
  De ouder/verzorger vult de gegevens van die deelnemer in op het deelnemersformulier en dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, het inschrijfreglement en gegevensverwerking door Stichting Vakantiespel.

  De volledig ingevulde formulieren moeten binnen 7 dagen aangeleverd worden. Anders komt de inschrijving te vervallen en wordt het inschrijfgeld minus €1,- administratiekosten teruggestort.

Wat heb ik nodig om plekken te reserveren?
Om plekken te reserveren hoef je alleen je eigen e-mailadres op te geven en het aantal plekken. De gegevens van de deelnemers volgen later, in stap 4.

Reservelijst
Als het maximaal aantal deelnemers voor het VakantieSpel is bereikt, wordt een reservelijst opgesteld. Je kunt nog steeds plekken reserveren, maar hiervoor hoeft nog niet afgerekend te worden. Wel moet je de gegevens van de deelnemer binnen 7 dagen aanleveren, anders vervalt de plek op de reservelijst.

Deelnemers samen opgeven voor een groep
In het deelnemersformulier (stap 4) is het mogelijk om aan te geven dat een deelnemer bij een andere deelnemer wilt worden ingedeeld. Vul hiervoor een unieke groepsnaam in.
De unieke groepsnaam mag uit maximaal 15 tekens bestaan met alleen A t/m Z, a t/m z , 0 t/m 9 en geen spaties.

Alleen voor plekken die in één keer zijn gereserveerd (stap 1) geven wij de garantie dat deze kinderen ook daadwerkelijk bij elkaar ingedeeld worden. Dit zijn dus maximaal 6 deelnemers.